slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28
Proizvodnja

Proizvodni program

Zaštita

Sertifikati

FSSC 22000:2011

Global GAP

O nama

Postojeće preduzeće JUGPROM d.o.o. Leskovac počelo je sa radom kao privatna autoprevoznička firma još daleke 1984. g. čiji je osnivač i vlasnik g. Slobodan Stojanović, koje se bavilo transportom, organizacijom otkupa i kooperacijom sa proizvođačima svežeg voća na terenu. Nakon osnivanja, delatnost preduzeća se proširuje iz godine u godinu da bi 1992. g. preduzeće dobilo sadašnje ime i počelo da se bavi proizvodnjom i prodajom zamrznutog voća, što i danas čini osnovnu delatnost preduzeća. Stalni uspon preduzeća rezultirao je godine 2005. g. kupovinom 2 objekta hladnjače u Leskovcu i Beloj Crkvi sa kompletnom opremom za zamrzavanje voća i povrća kapaciteta 13.000 tona jednovremenog uskladištenja što jasno govori o konstantnom usponu preduzeća. Preduzeće JUGPROM d.o.o. Leskovac već nekoliko godina unazad otkupljuje i prerađuje 13.000 tona raznog voća što omogućuje izvoz od 17.000 tona gotovog smrznutog proizvoda na tržište Evropske zajednice što obezbeđuje devizni priliv do 20.000.000 evra. Ovi podaci svrstavaju preduzeće JUGPROM d.o.o. Leskovac u red najuspešnijih u Srbiji sa stalnim ciljem da bude pouzdan proizvođač i izvoznik smrznutih proizvoda, da ispoštuje zahteve kupaca i iste podrži u zajedničkim naporima za postizanje uspeha. Preduzeće Jugprom je organizovano kao d.o.o. sa 100% privatnim kapitalom i ima 125 stalno zapošljenih radnika. U toku sezone otkupa i prerade svežeg voća i povrća preduzeće angažuje dodatnih preko 200 sezonskih radnika. Preduzeće JUGPROM d.o.o. Leskovac raspolaže sopstvenim voznim parkom koji se sastoji od 6 kamiona nosivosti 25 t i kamionom hladnjača. Ovo omogućava de se nesmetano vrši transport kako prilikom otkupa od proizvođača do hladnjače tako i transport gotovog proizvoda do krajnjih kupaca širom Evrope. Preduzeće JUGPROM d.o.o. Leskovac ima široku mrežu otkupnih punktova u celoj Srbiji sa kojih prikuplja sveže voće koje prerađuje u sopstvenoj hladnjači koja poseduje kompletne tehnološke linije koje zadovoljavaju 3 kontinualna tunela sa ukupnim kapacitetom zamrzavanja od 10 t/h. Preduzeće upošljava radnike svih potrebnih struka sa višedecenijskim iskustvom u ovom poslu što garantuje vrhunski kvalitet smrznutih proizvoda pa je i politika preduzeća da prepozna potrebe svojih korisnika i proizvod prilagodi njihovim željama brzo i efikasno, vodeći računa da svaki proizvod bude vrhunskog kvaliteta. Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom FSSC 22000:2011 (ISO 22000 + PAS220) i Global GAP sistema garantuje preduzeću uspeh i sigurnost na tržištima Evropske zajednice i šire. Želja svih zaposlenih u preduzeću JUGPROM d.o.o. je da ovo preduzeće bude jedno od vodećih u zemlji i širem regionu, što se postiže stalnom modernizacijom opreme i usavršavanjem zaposlenih, jačanjem veza sa isporučiocima i korisnicima, pri tom vodeći računa o zadovoljenju najviših standarda za proizvode koje nudimo. U lancu proizvodnje i isporuke hrane JUGPROM d.o.o. uz doslednu primenu integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, FSSC 22000:2011 (ISO 22000 + PAS220) i Global GAP sistema u svojim pogonima prerađuje voće i povrće. Procesi započinju nabavkom, prijemom nabavljenih proizvoda, preradom i uskladištenjem, a završavaju se transportom i isporukom gotovih proizvoda i nadzorom u roku trajanja proizvoda. Preduzeće poseduje objekat hladnjače sa kapacitetom jednovremenog uskladištenja od cca. 13.000 tona smrznutog proizvoda. Proizvodna hala je opremljena tehnološkim linijama za jagodičasto i kostičavo voće, kao i linijom za papriku. U procesu prerade se dosledno primenjuju sve tehnološke operacije: pranje (grubo i fino), inspekcija, kalibriranje, iskoštavanje, kontinualno zamrzavanje, metal detekcija, pakovanje kao i skladištenje do trenutka isporuke. U hali za pakovanje se zamrznuti proizvod dorađuje i pakuju pod kontrolisanim temperaturnim režimom od +/- 0 °C do + 5 °C, a upakovani gotovi proizvodi čuvaju u komorama na – 22 °C

Galerija

View More

U izradi

U izradi

Naši partneri

u izradi

partner 1 partner 2 partner 3 partner 4 partner 5 partner 6 partner 7 partner 8

Naši proizvodi

Jagoda

client image 1

Visnja

client image 2

Malina

client image 3

Kontaktirajte nas

Copyright © Jugprom IT 1992-2017